Tarieven


Elk traject start met een kosteloze kennismaking. Dit is een kort telefoongesprek of een korte ontmoeting van niet meer dan 15 minuten.

Intakegesprek met ouder(s)/opvoeder(s)

Tijdens het intakegesprek is er ruimte om te bespreken wat het gewenste doel is en om te kijken waar de behoeftes binnen het gezin liggen.

€50

Coaching voor kinderen

Kinderen tot 18 jaar

€40

Coaching voor ouder(s)/opvoeder(s)


€40

Tussentijdse evaluatie

Gedurende het traject samen kijken naar de doelen, gaan we deze bijstellen of aanvullen? 

€40


Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW