Je wilt er niet bij stil staan, gelukkig doen we dat ook meestal niet en nog gelukkiger hoeven we dat ook vaak niet. Maar toch komt het vaak voor dat een moeder, gezien vanaf het moment van de conceptie tot na de bevalling, een geboortetrauma oploopt.


Wat is een geboortetrauma?
Vanaf het moment dat een vrouw zwanger is, weet zij onbewust precies hoe zij haar zwangerschap, bevalling en kraamperiode wenst door te maken. Eigenlijk weet een vrouw precies hoe het zou moeten verlopen om voor haar wenselijk te zijn, echter kan een zwangerschap, de bevalling of je kraambed anders verlopen dan dat je eigenlijk vooraf had bedacht en verwacht. Wanneer je bij het terugkijken op deze periode, vooral negatieve gevoelens ervaart spreken we van een geboortetrauma.

Hoe ontstaat een geboortetrauma?
De oorzaak van een geboortetrauma is terug te herleiden naar het brein. Ieder meisje heeft een brein klaarliggen, dat in werking wordt gebracht op het moment dat een vrouw zwanger raakt. Dit brein heet het "moederbrein", dit is het intuïtieve brein. Een geboortetrauma ontstaat op enig moment waarop je niet hebt kunnen reageren vanuit je diepe basisbehoefte, niet vanuit het intuïtieve brein en waardoor er een blokkade heeft plaatsgevonden.

Wanneer is er sprake van een geboortetrauma?
Kijk je met negatieve gevoelens terug op (een moment in) je zwangerschap, de bevalling, je kraamtijd of de (gemiste) borstvoedingsperiode? En vormen lichamelijke en/of emotionele klachten nu een belemmering in jouw dagelijks functioneren? Dan spreken we van een geboortetrauma.

Een geboortetrauma kan groot zijn of klein, maar een geboortetrauma kan alleen jij benoemen tot trauma. Voor iedere vrouw is dit anders, schaam je daarom niet langer en stel de bovenstaande vragen aan jezelf. Ook jaren later, kan een geboortetrauma nog altijd behandeld worden.