Coachingstraject

Er zijn voldoende redenen om een kind- en gezinscoach in te zetten om met een frisse buitenstaande blik, samen met jullie, te kijken naar het achterliggende probleem, het doel en vooral op zoek te gaan naar de juiste handgrepen om jullie weer in jullie krachten te zetten.

Ook ik, evenals menig collegacoaches, ben van mening dat een situatie of probleem nooit alleen door het kind opgelost moet worden. Omdat het invloed heeft op het gehele gezin betrek ik ook ouder(s) of verzorger(s) mee in de coaching.
Om een coachingstraject te starten zullen we eerst samen, met het kind en de ouder(s) of verzorger(s), bepalen wat het gewenste einddoel zal zijn en behoeftebepaling doen voor het gezin. Dit doel zullen we tijdens het gehele traject voor ogen houden en tijdens het traject leren we het kind en de ouder(s) of verzorger(s) tools aan om te kunnen toepassen en beetje bij beetje begeleiden we jullie naar de situatie waarin je weer volop in je eigen kracht kunt staan!
Allereerst zal er een intake plaats vinden met de ouders en tussentijds zullen er evaluaties gepland worden om te kunnen beoordelen of het gewenste doel nog altijd voor ogen is.